Anunț prelungire sesiune 3/2014, măsura 121

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță prelungirea sesiunii 3/2014 de depunere a proiectelor pe măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“ pînă la data de 24.11.2014, ora 12:00. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să descărcați rezumatul anunțului sau varianta integrală în format PDF.

Read More »

Prelungire sesiune 3/2014, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor prelungirea sesiunii nr 3/2014 de depunere a proiectelor pe măsura 322, „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“, pînă în data de 10.06.2014. Documentul poate fi descărcat […]

Read More »

Prelungire sesiune 2/2014, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor prelungirea sesiunii nr 2/2014 de depunere a proiectelor pe măsura 322, „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“, pînă în data de 30.04.2014. Documentul poate fi descărcat […]

Read More »

Prelungire sesiune 1/2013, măsura 421

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor prelungirea sesiunii nr 1/2013 de depunere a proiectelor pe măsura 421, „Implementarea proiectelor de cooperare“, pînă în data de 05.12.2013. Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următoarele linkuri: rezumat sau anunț integral.

Read More »

Anunț lansare sesiunea 4/2013, măsura 312

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii a patra de depunere a proiectelor pe măsura 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi“. Sesiunea este deschisă în perioada 30.10.2013–02.12.2013 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 02.12.2013, ora 12:00. […]

Read More »

Prelungire sesiune 3/2013, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor prelungirea sesiunii nr 3/2013 de depunere a proiectelor pe măsura 322, „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“, pînă în data de 18.10.2013. Documentul poate fi descărcat […]

Read More »

Prelungire sesiune, măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pe măsura 123 prin 411 PNDR „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“ pînă la data de 26 aprilie 2013, ora 12:00. Astfel, perioada de depunere aferentă primei sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura […]

Read More »