Notificare reziliere contract finanțare comuna Colelia

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați aprobarea notificării privind încetarea contractului de finanțare.

Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: document pdf.