Anunț măsura 142

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii 1/2013 de depunere a proiectelor pentru Măsura 411 prin Măsura 142 PNDR „Înființarea grupurilor de producători“ în perioada 04 martie 2013 – 29 martie 2013.

Data publicării: 15.02.2013

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 1.4.2 din 15.02.2013

Data lansării apelului de selecție: 15.02.2013

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 04.03.2013–29.03.20123 Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 29.03.2013, ora 12:00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru măsura 1.4.2 se va face la sediul GAL Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga, din orașul Căzănești, str. București, nr. 3, județul Ialomița, în intervalul orar 08.00–16.00.

Fondul disponibil: Fondurile disponibile pentru măsura 1.4.2, în această sesiune sunt de 150.000€. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este 50.000€. Numărul de proiecte ce pot fi finanțate este 3.

Documente necesare: Documentele justificative necesare se găsesc pe site-ul www.galil.ro. De asemenea, vă rugăm să consultați și site-ul APDRP, pentru a obține ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsură 1.4.2 cât și anexele aferente acestui ghid.

Cerințe de conformitate și eligibilitate: Proiectul propus trebuie sa se încadreze în prioritățile din strategia GAL Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 1.4.2 din PNDR cât si cele din fișa măsurii 1.4.2.

Componența Comitetului de selecție: Comitetul de selecție al proiectelor este format din 9 membri: 2 reprezentanți ai sectorului public și 7 reprezentanți ai sectorului privat.

Modalitatea de desfășurare a selecției: Procedura de selecție va fi publicată pe site-ul www.galil.ro și la sediul GAL Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga.

Anunțarea rezultatelor: Anunțarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție al Comitetului de selecție din cadrul GAL Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga și va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galil.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediul GAL Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga. Contestațiile privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul GAL Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga. Anunțarea rezultatelor finale pe site, precum și notificarea în scris a acestora, imediat după rezolvarea contestațiilor, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data depunerii contestațiilor.

Date de contact și informații: www.galil.ro, email: galcazanesti@yahoo.com Telefon/fax: 0243/264141; Pop Dumitru: 0764733177; Simion Nicolae: 0766327544;


Obține acest document în mod gratuit accesînd următorul link:

Descarcă PDF