Adresa MADR № 62098/11.03.2013 privind respectarea indicatorilor din strategia de dezvoltare locală a GAL

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcția Generală Dezvoltare Rurală — Autoritate de Management pentru PNDR
Direcția Evaluare, Selectare, Implementare
București, № 62098/11.03.2013

Reprezentanților legali ai Grupurilor de Acțiune Locală
Ref: respectarea indicatorilor din strategia de dezvoltare locală a GAL

În cadrul procedurii de autorizare, Grupurile de acțiune locală s-au angajat că nu vor efectua modificări ale strategiei de dezvoltare locală care să ducă la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate și selecție pe baza cărora planul de dezvoltare locală a fost selectat.

În acest context, atragem atenția că vă revine obligația respectării alocărilor financiare pe măsuri și respectiv luării tuturor măsurilor pentru realizarea numărului de proiecte din strategia de dezvoltare locală care au fost propuse de Grupul de Acțiune Locală, în urma unei analize minuțioase a necesităților actorilor din teritoriul GAL.

În consecință, vă solicităm ca, în apelurile de selecție pe care le veți lansa, valoarea publică maximă a unui proiect (contribuția FEADR + bugetul național) să nu depășească cu mai mult de 50% valoarea medie a proiectelor pe măsura respectivă stabilită în planul de dezvoltare locală, astfel menținându-se posibilitatea de a realiza numărul de proiecte prevăzute în strategia de dezvoltare locală.

În cazurile în care prin creșterea de 50% se depășește limita de 200.000 euro, limitarea se va face la suma de 200.000 euro.

Cu stimă,
Mihai Herciu,
Director General


Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: Deschide PDF.