Actualizare fișa măsurii 421

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați actualizarea fișei măsurii 412, „Implementarea proiectelor de cooperare“. Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: descarcă PDF.

Read More »

Prelungire sesiune 1/2013, măsura 421

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor prelungirea sesiunii nr 1/2013 de depunere a proiectelor pe măsura 421, „Implementarea proiectelor de cooperare“, pînă în data de 05.12.2013. Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următoarele linkuri: rezumat sau anunț integral.

Read More »

Anunț lansare sesiune 1/2013, măsura 421

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii întîi de depunere a proiectelor pe măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”,“. Sesiunea este deschisă în perioada 30.10.2013–02.12.2013 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 02.12.2013, ora 12:00. Pentru informații suplimentare, vă […]

Read More »

Ghidul solicitantului, măsura 421

Implementarea proiectelor de cooperare, Măsura 421 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului […]

Read More »

Fișa măsurii 421

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați fișa măsurii 412, „Implementarea proiectelor de cooperare“, conform planului de dezvoltare locală al asociației. Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: descarcă PDF.

Read More »