Actualizare calendar estimativ 2013

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță celor interesați actualizarea calendarului estimativ de lansare a apelului de proiecte pe anul 2013 în cadrul asociației. Întregul document poate fi accesat prin intermediul următorului link: Descarcă PDF

Read More »

Hotărîre de actualizare a Planului de Dezvoltare Locală

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță celor interesați actualizarea Planului de Acțiune Locală. Actualizarea a fost aprobată de către autoritatea de management pentru PNDR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Evaluare, Selectare, Implementare) prin adresa №64223/02.08.2013. Documentul poate fi obținut în mod gratuit prin intermediul următorului link: Descarcă PDF

Read More »

Apel selecție proiecte măsura 411

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii a doua de depunere a proiectelor pe măsura 411 „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe“. Sesiunea este deschisă în perioada 01.07.2013-31.07.2013 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 31.07.2013, ora 12:00. […]

Read More »

Ghidul măsurii 411

Măsura 41-111 din Strategia GAL este similară măsurii 111 din PNDR. Pentru a ușura consultarea prezentului ghid, în care se face referire şi la alte măsuri din PNDR, am păstrat numerotarea măsurilor conform celor din PNDR, inclusiv pentru măsura de faţă. Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER […]

Read More »