Raport de selecție, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță celor interesați Raportul de secție pentru sesiunea de cereri de proiecte derulate în perioada 10.09.2012–22.11.2012 pentru măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“. Întregul document poate fi accesat prin intermediul următorului link: […]

Read More »

Raport de selecție intermediar, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță celor interesați Raportul de secție intermediar pentru sesiunea de cereri de proiecte derulate în perioada 10.09.2012–22.11.2012 pentru măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“. Întregul document poate fi accesat prin intermediul următorului […]

Read More »

Raport de selecție, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță celor interesați Raportul de secție pentru sesiunea de cereri de proiecte derulate în perioada 10.09.2012–22.11.2012 pentru măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“. Întregul document poate fi accesat prin intermediul următorului link: […]

Read More »

Fişa măsurii 322

Motivația sprijinului Dezvoltarea economică şi socială a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale, a serviciilor de bază şi valorificarea bogatei moşteniri rurale. Renovarea satelor reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii şi sporirea atractivităţii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate avea un impact major asigurând dezvoltarea spaţiului […]

Read More »

Documente necesare întocmirii cererii de finanţare pentru Măsura 322

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt: Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau montaj. Acest document se va întocmit de catre toți solicitanții pentru proiectele individuale/integrate care nu prevad lucrari de construcții-montaj. Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) […]

Read More »

Anunț măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 413 prin Măsura 322 PNDR „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“ în perioada 01.04.2013-26.04.2013. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este între […]

Read More »