Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare pentru Măsura 313

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt: Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (unde este cazul) întocmit/actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii publici şi pentru ONG-uri, însoţit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru toate acţiunile […]

Read More »

Criterii de selecție pentru măsura 313

Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ Pentru componentele a) „Investiţii în infrastructură de primire turistică“ şi b) „Investiţii în activităţi recreaţionale“ Cod criteriu: SGAL1 Criteriul de selecție: Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani) Punctajul stabilit: 11 Document […]

Read More »

Fișa măsurii 313

Motivația sprijinului Dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și veniturilor alternative, precum și la cresterea atractivității spațiului rural. Obiective specifice crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei; creșterea valorii adăugate în activități de turism; crearea, îmbunătățirea […]

Read More »

Ghidul solicitantului

Încurajarea activităţilor turistice, Măsura 313 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de […]

Read More »