Apel măsura 312, sesiunea a 2-a/2013

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță celor interesați lansarea sesiunii a 2-a/2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii 312 „Înființarea grupurilor de producători“. Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următorul link: Descarcă PDF.

Read More »

Fișa măsurii 312

Motivația sprijinului Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Obiectivele specifice se refera la: Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural; Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole; Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre microîntreprinderi. Obiectivele […]

Read More »

Ghidul solicitantului

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, Măsura 312 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea […]

Read More »

Criterii de selecție pentru măsura 312

Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ Cod criteriu: SGAL1 Criteriul de selecție: Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani) Punctajul stabilit: 25 Precizări: Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: Persoana fizica care declara ca se […]

Read More »

Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare pentru Măsura 312

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt: Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/sau montaj Memoriul Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj careschimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, […]

Read More »

Informare, măsura 312

Vă informăm că pentru măsura 312 — „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi“ nu se lansează apel de depunere proiecte pînă la finalizarea contractelor de finanțare a proiectelor aflate în evaluare. Vom reveni cu noi informații în timp util.

Read More »