Fișa măsurii 312, actualizată

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați Fișa măsurii 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi“, actualizată. Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următorul link: Descarcă PDF.

Read More »

Ghidul solicitantului, măsura 312

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, Măsura 312 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea […]

Read More »

Anunț lansare sesiunea 4/2013, măsura 312

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii a patra de depunere a proiectelor pe măsura 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi“. Sesiunea este deschisă în perioada 30.10.2013–02.12.2013 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 02.12.2013, ora 12:00. […]

Read More »