Ghidul solicitantului

Înființarea grupurilor de producători Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea […]

Read More »

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare pentru Măsura 142

Documentele obligatorii ce trebuie atașate cerii de finanțare pentru întocmirea proiectului sînt: Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, începand cu data de 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, însoţit de procesul verbal de constatare. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului […]

Read More »

Criterii de selecție, măsura 142

Cod Criteriu de selecție Punctaj 1 Grupul care are peste 30% membrii din randul tinerilor 30 2 Grupul care are membrii ce intra in categoria fermierilor de semisubzistenta 20 3 Grupul care are proiecte ce include activitati de protectia mediului 20 4 Grupul care produce ecologic 30 Total 100 Obține acest document în mod gratuit […]

Read More »

Anunț măsura 142

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii 1/2013 de depunere a proiectelor pentru Măsura 411 prin Măsura 142 PNDR „Înființarea grupurilor de producători“ în perioada 04 martie 2013 – 29 martie 2013. Data publicării: 15.02.2013 Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 1.4.2 din 15.02.2013 Data lansării apelului de […]

Read More »