Prelungire sesiune, măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pe măsura 123 prin 411 PNDR „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“ pînă la data de 26 aprilie 2013, ora 12:00. Astfel, perioada de depunere aferentă primei sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura […]

Read More »

Prelungire sesiune, măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pe măsura 411 prin 123 PNDR „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“ pînă la data de 12 aprilie 2013, ora 12:00. Astfel, perioada de depunere aferentă primei sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura […]

Read More »

Ghidul solicitantului, măsura 123

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, Măsura 123 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, […]

Read More »

Apel lansare măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pe măsura 411 prin 123 PNDR „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“. Perioada de depunere a proiectelor 04.03.2013–29.03.2013 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 29.03.2013, ora 12:00. […]

Read More »

Fișa măsurii 123

Măsura Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere Articole care stau la baza măsurii Articolele 20 (b) (iii) şi 28 din Regulamentul (CE)  nr. 1698/2005, Articolul 19 şi punctul 5.3.1.2.3 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006, Articolul 34 şi Anexa VIII – secţiunea II (3) din Tratatul privind aderarea României la Uniunea […]

Read More »

Criterii de selecție pentru măsura 123

Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu anexa la Decizia 2011/898/UE Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ Cod criteriu: SGAL1 Criteriul de selecție: Proiecte ale caror beneficiari deţinute de tineri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului Punctajul […]

Read More »