Ghidul solicitantului, măsura 121

Modernizarea exploataţiilor agricole, Măsura 121 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiții, precum și modalitatea de […]

Read More »

Criterii de selecție măsura 121

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați criteriile de selecție pentru măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“. Documentul poate fi descărcat gratuit în format PDF.

Read More »

Apel selecție măsura 121

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii a doua de depunere a proiectelor pe măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole“. Sesiunea este deschisă în perioada 15.07.2013-14.08.2013 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 14.08.2013, ora 14:00. Pentru informații suplimentare, vă […]

Read More »

Fișa măsurii 121

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați fișa măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“. Documentul poate fi descărcat gratuit în format PDF.

Read More »

Anunț măsura 121

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii numărul 1/2013 pentru selecția proiectelor în cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“. Documentul poate fi descărcat gratuit în format PDF.

Read More »