Criterii de selecţie

Sectorul vegetal

Criterii de selecţie stabilite de „Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu — Căzăneşti — Reviga“

Cod: SGAL1
Sector: Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
Punctaj: 13
Documente doveditoare: Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt urmatoarele:

 • persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi completări ulterioare);
 • întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform doc. 18.1).

Cod: SGAL2
Sector: Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Punctaj: 5
Documente doveditoare: Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată. Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:

 • Persoana fizică
 • Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008
 • Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008

Cod: SGAL 3
Sector: Beneficiarul, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare
Punctaj: 10
Documente doveditoare: Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este:

 • membru al uneia din următoarele forme asociative:
  • grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume ;
  • societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;
  • cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare,
  • organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări ulterioare.
  • membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA

  sau

 • Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări:
  • societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare sau
  • întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume
   propriu.

Cod: SGAL4
Sector: Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului
Punctaj:10
Documente doveditoare:


Cod: SGAL5
Sector: Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse
Punctaj: 0
Documente doveditoare:


Cod: SGAL6
Sector: Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

 • legume (33 puncte);
 • pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, căpşunării (33 puncte);
 • culturi de câmp (30 puncte);
 • pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepţia
  restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) și struguri de masă (30 puncte);

Punctaj: maximum 33
Documente doveditoare:


Cod: SGAL7
Sector: Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Punctaj: 10
Documente doveditoare:


Cod: SGAL8
Sector: Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Punctaj: 7
Documente doveditoare: Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente prin care demonstrează că exploatația este înregistrată în sistemul de producție ecologică (perioada de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ situația în care se găseşte. Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/suprafața totală.


Cod: SGAL9
Sector: Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole
Punctaj: 4
Documente doveditoare: Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din ferma proprie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului.


Cod: SGAL10
Sector: Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate
Punctaj: 1
Documente doveditoare: Situate în:

 • zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul Solicitantului;
 • alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

Criterii de selecţie preluate din „Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 PNDR“

Cod: S1
Sector: Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiții în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie.
Punctaj: 1
Documente doveditoare: Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigaţii se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.


Cod: S2
Sector: Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctaj: 1
Documente doveditoare: Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma proprie iar energia obținută să fie folosită în ferma.


Suma maximă acordată criteriilor de selecţie unui proiect este de 100 puncte.

Punctajul minim obligatoriu de obţinut de un proiect pentru a fi selectat este de 15 puncte.


Sectorul animal

Criterii de selecţie stabilite de „Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu — Căzăneşti — Reviga“

Cod: SGAL1
Sector: Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
Punctaj: 13
Documente doveditoare: Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt urmatoarele:

 • persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi completări ulterioare);
 • întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform doc. 18.1).

Cod: SGAL2
Sector: Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Punctaj: 5
Documente doveditoare: Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată. Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:

 • Persoana fizică
 • Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008
 • Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008

Cod: SGAL3
Sector: Beneficiarul este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare
Punctaj: 10
Documente doveditoare: Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este:

 • membru al uneia din următoarele forme asociative:
  • grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume;
  • societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;
  • cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare,
  • organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări ulterioare.
  • membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA

  sau

 • Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări:
  • societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare sau
  • întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu.

Cod: SGAL4
Sector: Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului
Punctaj: 8
Documente doveditoare:


Cod: SGAL5
Sector: Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse
Punctaj: 0
Documente doveditoare:


Cod: SGAL6
Sector: Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi următoare:

 • bovine
  • carne (39 puncte)
  • lapte (35 puncte)
 • ovine și caprine
  • îngrășare (35 puncte)
  • reproducție (37 puncte)
 • porcine, din care:
  • reproducție (40 puncte)
  • îngrășare (38 puncte)

Punctaj: Maximum 40
Documente doveditoare:


Cod: SGAL7
Sector: Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Punctaj: 10
Documente doveditoare:


Cod: SGAL8
Sector: Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Punctaj: 7
Documente doveditoare: Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente prin care demonstrează că exploatația este înregistrată în sistemul de producție ecologică (perioada de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ situația în care se găseşte. Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/suprafața totală.


Cod: SGAL9
Sector: Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole
Punctaj: 4
Documente doveditoare: Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din ferma proprie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului.


Cod: SGAL10
Sector: Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate
Punctaj: 1
Documente doveditoare: Situate în:

 • zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul Solicitantului;
 • alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

Criterii de selectie preluate din „Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 PNDR“

Cod: S1
Sector: Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctaj: 2
Documente doveditoare: Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma proprie iar energia obținută să fie folosită în ferma.


Suma maxima acordata criteriilor de selectie unui proiect este de 100 puncte.

Punctajul minim obligatoriu de obtinut de un proiect pentru a fi selectat este de 15 puncte.